Digital krisplanering

Med vårt system Prepensa Alert gör ni krisplanen digital och lättåtkomlig för kristeamet oavsett var de befinner sig.

Vet ni vad ni ska göra första timmen, tredje timmen och första dygnet om krisen är här? Hur kommer ni åt er krisplan om krisen inträffar på söndag kväll då ni är ute och äter middag? Många företag har en krisplan. Ibland finns den på intranätet men ofta sitter den i en pärm på kontoret. Med Prepensa Alert kan ni flytta krisplanen från pärmen till skärmen och effektivisera er krishantering och kriskommunikation.

Sociala medier och nyhetsrapportering på nätet gör att krisförlopp idag går mycket snabbare än tidigare. Med en digital krisplan får kristeamet en chans att agera i tid och minska risken att hamna i ett mediedrev. Prepensa Alert är ett webbaserat system som gör krisplanen tillgänglig för kristeamet via dator, platta eller mobil, oavsett var de befinner sig. På ett enkelt sätt når ni här era åtgärdsplaner, checklistor, kontaktinformation till intressenter och förberedda budskap – 24/7.

Vad innehåller systemet?
Krisplanen i Prepensa Alert hanterar på ett användarvänligt sätt krisfakta, krislogg/händelselogg, åtgärdsplaner, checklistor, Frågor & Svar, förberedda budskap och kontaktlistor till alla intressenter. Systemet registrerar vad som har gjorts, när det gjordes och vem som gjorde det. Det har även sms-funktionalitet, påminnelsefunktion via e-mail och möjlighet att delegera arbetsuppgifter under pågående kris via systemet. Kontakta oss gärna för en demo.