magnus_new
Magnus Dahl
Magnus har mer än 25 års erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedels- och den medicintekniska branschen, såväl nationellt som internationellt. Han har också varit ansvarig för fyra närsjukhus i Stockholm inom en privat vårdkoncern. Prepensa grundades av Magnus 2004 med fokus på konsultverksamhet inom risk- och krishantering. Magnus började sin yrkesbana som officer inom Försvarsmakten.
Mobil: 0703-101212
E-post: magnus.dahl@prepensa.se
helena_new
Helena Lind
Helena har en bakgrund som kommunikationschef och har lång erfarenhet av arbete med kriskommunikation, varumärkesfrågor, webb och intern kommunikation. Hon har även erfarenhet av riskhantering som en del i förebyggande krisarbete. Helena har tidigare arbetat på bl. a. ISS och Investorägda Aleris där hon under sju år var en del av koncernledningen. Helena började som konsult på Prepensa 2015.
Mobil: 0734-366106
E-post: helena.lind@prepensa.se

Underkonsulter

Anders Svensson
Anders avslutade 2012 sin militära karriär som överste och Sveriges förhandlare gentemot EU och Nato. Anders har också en lång erfarenhet som militär rådgivare på Försvars-departementet och har hanterat såväl strategiska, som operativa och taktiska risker ur både ett politiskt och militärt perspektiv. Anders har arbetat som underkonsult åt Prepensa sedan 2012 .

Carina Tranberg
Carina har en bakgrund från ledande positioner i multinationella företag med ansvar för ledningssystem såsom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och krishantering, bl.a. inom den medicintekniska branschen, en bransch med stort fokus på patientsäkerhet och kvalitet. Carina började som underkonsult på Prepensa 2014