Har ni en plan B om något oförutsett inträffar?

Vi vässar er kontinuitetsplanering och kan även göra planen digital.

En kontinuitetsplan eller ”Business Contingency Plan” är enkelt uttryckt organisationens ”Plan B” vid allvarliga störningar i verksamheten. Det man ibland brukar kalla beredskapsplan. Syftet med planen är att ge organisationen en hög beredskap för vad som ska göras vid akuta händelser förorsakade av företaget, externa intressenter eller andra, yttre omständigheter. Målet med planen är att så snart som möjligt kunna återgå till normal verksamhet.

Planen ska speciellt fokusera på risker som kan förorsaka skada på människor, förorsaka stor, ekonomisk skada eller påverka förtroendet för organisationen, dess rykte och varumärke. För att vara ett användbart verktyg behöver planen kontinuerligt revideras och kompletteras. Avslutningsvis ska planen ligga till grund för ett kontinuerligt förebyggande arbete för att minimera risken för allvarliga störningar och för att utveckla förmågan att så snabbt som möjligt kunna återuppta verksamheten efter att en störning har inträffat.

Vi kan hjälpa er att bygga upp er förmåga att arbeta med kontinuitetsplanering.