Har ni en uppdaterad krisplan?

Vi hjälper er att bygga upp förmågan att kunna hantera en kris.

Kris är ett obehagligt och drastiskt ord, vilket kan vara en anledning till att många kriser identifieras för sent. Man drar sig helt enkelt för att använda ordet kris och för att inse hotet. Om man agerar för sent och är dåligt förberedd är det tyvärr ofta omöjligt att hantera en kris på ett effektivt sätt. Man behöver vara snabb och proaktiv i sin kriskommunikation för att få en chans att ge sin bild av vad som skett. Om mediadrevet väl börjat gå så styr media bilden av vad som inträffat och chansen att påverka krisens omfattning minskar drastiskt.

Vad kan vi hjälpa er med inom krishantering?
Vi hjälper er att bygga upp förmågan att kunna hantera en kris. Vi utarbetar en krisplan eller uppdaterar er befintliga plan och om ni vill gör vi den även digital. Baserat på era behov genomför vi utbildningar av ledningsgrupper och kristeam i krishantering och kriskommunikation. Vi genomför även mediaträningar av talespersoner och krisövningar i form av simuleringsövningar där vi trycktestar kristeamet och krisplanen.

Vilken typ av kriser arbetar Prepensa med?
De kriser vi arbetar med är vad man brukar kalla ”corporate crisis”. Det rör sig kriser som riskerar att allvarligt skada organisationen varumärke eller förtroendet. Det kan handla om en olycka, ett produktfel eller om olämpligt mänskligt agerande. Vi definierar ordet kris som en händelse som utgör ett:

  • hot mot människor och/eller miljön samt mot materiella, immateriella och ekonomiska värden där
  • åtgärder utöver det vanliga krävs för att
  • påverka bilden av krisen för att därmed
  • skydda värden och varumärket