Är ni förberedda om krisen inträffar idag?

Prepensa kommer från latinets ”pre pensare” som betyder ”tänka före”. Sedan tolv år tillbaka hjälper vi olika typer av organisationer att förbereda sig för det de aldrig vill ska hända.

Med rätt förberedelser, kunskap och träning går även de tuffaste kriserna att hantera på ett sätt som både skyddar varumärket och minimerar negativa ekonomiska följdverkningar. Vi hjälper er att inventera, analysera och hantera era risker. Med riskanalysen som grund tar vi sedan fram en lättanvänd och handlingsinriktad krisplan. Vi utbildar er ledningsgrupp och ert kristeam i kriskommunikation och krishantering samt erbjuder skräddarsydda krisövningar och mediaträningar.